Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn – ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa

Logo finansowanie ZIT KOF

Działanie 6.3 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Gmina Strawczyn na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0014/16 realizuje projekt pn.: „Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn – ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa”.

Celem projektu jest ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn oraz na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, a także wykorzystanie zasobów przyrodniczych w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy.

Efektem projektu będzie powstanie ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wartość dofinansowania: 1 047 210,11 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 1 344 986,59 PLN