Dyplom dla Gminy Strawczyn w podziękowaniu za zasługi w rozwoju sportu dzieci i młodzieży szkolnej w Województwie Świętokrzyskim

Dyplom w podziękkowaniu za zasługi w rozwoju sportu