2013

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2013 roku

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2013 roku

Modernizacja Roku 2013

Dyplomy za udział w Konkursie "Modernizacja Roku 2013" dla Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC i Szlaku Rowerowego na terenie gminy Strawczyn

Świętokrzyska Victoria

Nominacja (jako jedna z pięciu gmin) do Świętokrzyskiej Victorii w kategorii "Samorządność"

2 0 1 3

Wyróżnienie

Wyróżnienie za współzawodnictwo w sporcie młodzieżowym w 2013 roku województwa świętokrzyskiego

Gmina Dbająca o Finanse Mieszkańców

Wyróżnienie za udział w programie "Dłużnik Alimentacyjny"

Nasze Dobre Świętokrzyskie

Szósta edycja konkursu Echa Dnia, w którym promowane są wysokiej jakości produkty i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa i firmy z województwa świętokrzyskiego. Po raz pierwszy wybrane zostały też najprężniej działające miasta i gminy. Strawczyn obok kilku innych gmin otrzymał znak jakości Nasze Dobre Świętokrzyskie, którym będzie sie mógł posługiwać 2 lata.

Innowacyjna Gmina

Wyróżnienie w II Edycji Plebiscytu pn. ?Moje Innowacyjne Otoczenie ? Moja Innowacyjna Gmina? organizowanego przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod patronatem Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej

Nagroda Bobra

Nagroda Bobra za Szlak Rowerowy w kategorii najlepszy produkt turystyczny.

Ranking Samorządów Rzeczypospolitej

Gmina Strawczyn ponownie znalazła się w Złotej Setce Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Tym razem nasza gmina zajęła zaszczytne 13 miejsce wśród gmin wiejskich. Ponadto Gmina Strawczyn zajęła 1 miejsce w rankingu innowacyjności samorządów. Biorąc pod uwagę rok 2012, Gmina Strawczyn w obu rankingach awansowała z 21 na 13 i z 4 na 1 lokatę.

SUPER GMINA ROKU 2012/2013

W IX Plebiscycie "EURO-GMINA 2012/2013? nagrodzono naszą gminę tytułem "SUPER GMINY ROKU 2012/2013". Strawczyn został wyróżniony za skuteczność w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Samorządowy Menedżer Regionu

Wójt Gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk otrzymał w rankingu Pulsu Biznesu Filary Polskiej Gospodarki wyróżnienie ?Samorządowy Menedżer Regionu 2012 w województwie świętokrzyskim?. Filary Polskiej Gospodarki mają na celu uhonorowanie liderów wśród jednostek samorządu terytorialnego. Tytuł ten przyznawany jest w głosowaniu, w którym udział biorą inne jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Samorządowcy spośród gmin w danym województwie wybierają jedego ? w ich ocenie - lidera w regionie, nie mogąc wskazać własnej gminy. Dokonując wyboru lidera brano pod uwagę takie kryteria jak: pozyskiwanie funduszy unijnych, zarządzanie edukacją, inwestowanie w ochronę środowiska, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Laur Świętokrzyski

Laur Świętokrzyski to nagroda przyznawana przez wojewodę świętokrzyskiego. Ma ona charakter honorowy i wyróżnia firmę, instytucję lub osobę, które w sposób istotny zaznaczają swoją obecność w jednym z pięciu obszarów tj.: "Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie", "Innowacyjna gmina", "Człowiek roku", "Lider społeczeństwa obywatelskiego" oraz "Fair Play".

Świętokrzyska Victoria

"Świętokrzyska Victoria" to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób - społeczników, działających na rzecz swoich środowisk.

Liderzy Regionu

Gmina Strawczyn została uhonorowana w VI Edycji Plebiscytu Liderzy Regionu. Tegoroczna nagroda ma wyjątkowa rangę - patronuje jej Ministerstwo Gospodarki z ministrem Januszem Piechocińskim na czele. Nagroda Lider Regionu jest zawsze wręczana za osiągnięcia roku poprzedniego.
Kapituła Konkursu doceniła tempo rozwoju społeczno-gospodarczego gminy

Perły Samorządu
Wyróżnienie dla Gminy Strawczyn i Wójta Gminy. Ideą organizatorów było wyłonienie 5 najlepszych prezydentów, 10 burmistrzów i 15 wójtów oraz odpowiednio w ramach 5, 10 i 15 miejsc, gmin wiejskich, miast poniżej 100 tys. mieszkańców i miast powyżej 100 tys. mieszkańców wyróżniających się szczególną działalnością w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji.