2015

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2015 roku

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2015 roku

Dyplom - podziękowanie

Dyplom dla Gminy Strawczyn w podziękowaniu za zasługi w rozwoju sportu dzieci i młodzieży szkolnej w Województwie Świętokrzyskim


Dyplom w podziękkowaniu za zasługi w rozwoju sportu
Wzorowa Gmina

Certyfikat "Wzorowa Gmina" w kategorii "Edukacja" w Konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Wydawnictwo ?Europa Press Media?. Nominowani do otrzymania tych prestiżowych wyróżnień, zostali poddani dokładnej ocenie przez Kapitułę Konkursu. Eksperci wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki przeanalizowali działania podnoszące poziom życia mieszkańców, programy wspierające rozwój gospodarki, inwestycje poprawiające bezpieczeństwo oraz innowacje w edukacji. W wyniku analizy nasza gmina uzyskała certyfikat potwierdzający że należymy do najlepszych samorządów w Polsce.

 

Wzorowa Gmina
Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015

Podziękowanie za udział w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015

 

Dni Otwarte Funduszy EU
Perły Samorządu

Drugie miejsce zajął Tadeusz Tkaczyk, wójt Gminy Strawczyn, w rankingu Perły Samorządu 2015, opracowanego przez Dziennik Gazeta Prawna w kategorii Włodarz Gminy Wiejskiej. Gmina Strawczyn również ulokowała sie na drugim miejscu w kategorii Gminy Wiejskie.
Dziennik Gazeta Prawna uhonorował włodarzy miast i samorządy 25-lecia. Ci pierwszy byli oceniani za cały okres trwania ich rządów, w czterech kategoriach: prezydentów miast powyżej 100 tys. mieszkańców, prezydentów i burmistrzów miast do 100 tys. mieszkańców, włodarzy gmin miejsko-wiejskich i wójtów gmin wiejskich.
Wśród wójtów gmin wiejskich na 2 miejscu uplasował się wójt Strawczyna Tadeusz Tkaczyk.
Ostatnie 25-lecie samorządów oceniane było m.in. pod względem gospodarności, sprzyjania przedsiębiorczości, postępu technologicznego, demografii, programów mieszkaniowych, infrastrukturalnych, socjalnych i sportowo-rekreacyjnych oraz innowacji. Ważne były nie tylko sukcesy ekonomiczne, ale również społeczne miast i gmin. Porównywano odsetek osób, które uczestniczyły w wyborach samorządowych. Sprawdzano, jak samorządy dbały o uczniów, pytano o programy socjalne dla dzieci i młodzieży, seniorów, bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Oceniano, czy samorządy znalazły sposoby na ograniczenie emigracji i czy potrafiły przyciągnąć do siebie albo dobrymi warunkami życia, albo miejscami pracy, programami socjalnymi albo szansami na nowe inwestycje. Przyjrzano się również inwestycjom, szczególnie infrastrukturalnym.
Ostatecznie w zestawieniu gmin wiejskich Strawczyn uplasował się na znakomitej drugiej pozycji.

 

Perły Samorządu
Perły Samorządu

 

Świętokrzyska Victoria

Nominacja do Świętokrzyskiej Victorii w kategorii Samorządność

 

 

Filary Polskiej Gospodarki

Ranking Filary Polskiej Gospodarki oraz tworzone w jego ramach zestawienie Samorządowy Menedżer Regionu mają na celu wyróżnienie firm oraz samorządowców z poszczególnych województw. Wyboru laureatów dokonują przedstawiciele władz lokalnych, którzy obserwując rozwój przedsiębiorstw oraz gmin w swoim regionie, wskazują podmioty zasługujące na uhonorowanie.
Liderzy wybierani są bi0orąc pod względem takie kryteria jak dobre zarządzanie finansami gminy, efektywne pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, inwestowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czystości), efektywne budowanie aktywności społecznej.
Ranking co roku przygotowywany jest przez czołową agencję badawczą oraz redakcję dziennika "Puls Biznesu". Samorządy terytorialne jako organy władzy zlokalizowane najbliżej lokalnych przedsiębiorców i społeczności, poprzez swoje głosy decydują o wyborze zwycięzców w każdym województwie. Efektem badania ankietowego przeprowadzonego wśród samorządowców jest ogólnopolski ranking Filary Polskiej Gospodarki oraz towarzyszący mu Samorządowy Menedżer Regionu.
Gmina Strawczyn uplasowała się na 6 pozycji w skali województwa.