Samorządy, firmy i osoby pretendujące do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wybrane - kapituła plebiscytu wytypowała te z nich, które mają szansę otrzymać nagrodę. W tym zaszczytnym gronie po raz kolejny znalazła się gmina Strawczyn.

Plebiscyt honoruje te jednostki, przedsiębiorstwa oraz osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania prorozwojowych inicjatyw realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.

Liderzy w województwie
Wśród nominowanych do nagrody „Świętokrzyska Victoria” w kategorii „Samorządność” znalazły się gminy wykazujące się najbardziej spektakularnymi działaniami: Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Gmina Strawczyn oraz Miasta i Gmina Jędrzejów. - Już sama nominacja jest dla nas ogromnym zaszczytem, ponieważ oznacza, że kierunek rozwoju, który obraliśmy dla gminy Strawczyn jest słuszny, a ponadto zauważany i doceniany poza jej granicami – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn. – Dziękuję członkom kapituły za to wyróżnienie i możliwość zaprezentowania dokonań na forum wojewódzkim. A należy tu podkreślić, że są one wynikiem wytężonej pracy całego samorządu gminy Strawczyn – dodaje wójt.

Uroczysta gala już w marcu
Nagroda „Świętokrzyska Victoria” przyznawana jest corocznie. Jej ideą jest wyróżnienie i promowanie najbardziej aktywnych samorządów, przedsiębiorstw i osób, czyli tych, którzy podejmują sukcesywne działania na rzecz swoich środowisk.
Laureatów nagrody marszałka poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się już 5 marca tego roku. Gwiazdami wieczoru będą: Alicja Majewska oraz Włodzimierz Korcz.

Kolejna nominacja dla gminy Strawczyn
Warto dodać, że jest to już kolejna nominacja, jaką przyznano gminie Strawczyn w 2019 roku. W styczniu otrzymała prestiżową nominację do ogólnopolskiego tytułu Lidera Gospodarki Regionalnej za działania skierowane na zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców oraz promocję i podnoszenie konkurencyjności gminy w celu zapewnienia długofalowego rozwoju.