Z okazji okrągłego jubileuszu istnienia w województwie świętokrzyskim Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wręczono podziękowania na ręce wszystkich tych, którzy w sposób szczególny wyróżniają się i wspierają ratownictwo wodne. Statuetki z podziękowaniem otrzymał wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, dyrektor SCKiS w Strawczynie Łukasz Woźniak, a także kierownik wydziału ratowniczego Michał Dziura.

W uroczystości uczestniczył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, marszałek województwa Andrzej Bętkowski, parlamentarzyści, a także władze miasta i powiatu kieleckiego.

Podsumowali działalność
Jak podkreślał podczas spotkania Hubert Szczechla, prezes WOPR w Kielcach, ostatnie lata przyniosły ratownikom szczególnie dużo pracy i zaangażowania w powodziach, które nawiedziły region świętokrzyski, na przykład Sandomierz. Za największy sukces wskazał zmniejszenie liczby utonięć na przestrzeni lat. Podkreślał, że znaczący wpływ na to mają prowadzone prelekcje na temat bezpieczeństwa, nauka pływania oraz coraz wyższe wyszkolenie ratowników. A trzeba podkreślić, że ratownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje. Szkolą się w ratownictwie lodowym, na wodach szybko płynących, ale też sami uczą innych, na przykład ratowników medycznych. Ponadto WOPR prowadzi różne kursy, w tym z udzielania pierwszej pomocy.

Wręczono statuetki
Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie osobom zasłużonym dla WOPR pamiątkowych statuetek. Podziękowania otrzymał wójt gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk, dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Sportu Łukasz Woźniak oraz kierownik wydziału ratowniczego Michał Dziura. Zarząd Wojewódzkiego WOPR wyraził w ten sposób uznanie za realizację wspólnego dzieła na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy i ratowania ludzkiego życia. Nagrodzonym życzono wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz dalszej owocnej współpracy przy realizacji celów organizacji WOPR.

- Ratownictwo wodne to czuwanie nad bezpieczeństwem i udzielanie pomocy osobom, które są narażone na utratę zdrowia bądź życia na terenie wodnym. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, którą staramy się wypełniać z pełnym zaangażowaniem. Cieszę się, że te działania obdarzone są dużym zaufaniem społecznym i są doceniane – powiedział Michał Dziura.

Na zakończenie wydarzenia odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpił zespół ludowy Sędomir oraz Maksym Rzemiński.

ratownictwo wodne1

ratownictwo wodne2

WOPR statuetka