2019

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez Gminę Strawczyn w 2019 roku

List nominacyjny Symbol 2019 Nowa Generacja Uslug Publicznych Strawczyn

Perly samorzadu mniejszeSiódma edycja plebiscytu „Perły Samorządu” Dziennika Gazeta Prawna za nami. Gmina Strawczyn po raz kolejny została doceniona przez jego kapitułę i zajęła bardzo wysokie trzecie miejsce w kraju w kategorii gmin wiejskich. Uplasowała się też na czwartym miejscu w kraju w kategorii „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”. W krajowej czołówce znalazła się również skarbnik gminy Strawczyn Justyna Stępień.

Prestiżowa nagroda „Perły Samorządu” Dziennika Gazeta Prawna jest wyróżnieniem dla tych jednostek, które odznaczają się w sposób szczególny, nie tylko doskonale realizując powierzone prawem zadania, ale również te, które sięgają dalej, obierając kierunki rozwoju z nastawieniem na dobro mieszkańców. To miano dla tych, którzy podejmują dodatkowe cele i poprzez ich osiąganie wpływają na podniesienie jakości życia na danym terenie. Wręczenie statuetek odbyło się 23 maja podczas uroczystej gali w Gdyni.

Statuetka Nagrody Świętokrzyska Victoria

5 marca, na uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, Gmina Strawczyn uhonorowana została Świętokrzyską Victorią.

Świętokrzyska Victoria to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób - społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Co roku nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: przedsiębiorczość,samorządność i osobowość. O statuetkę i prestiżowy laur zwycięzcy ubiega się piątka nominowanych w każdej kategorii.

W kategorii Samorządność nominowano: Gmina Bieliny, Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Gmina Strawczyn, Miasto i Gmina Jędrzejów.

26 kwietnia obyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody wojewody, Świętokrzyskie Laury. Wśród pięciu nominowanych gmin w kategorii "Gmina Przyjazna Rodzinom i Seniorom" znalazła się gmina Strawczyn!

gmina przyjazna rodzinom i seniorom 2 20190510 1928092459Jak podkreślała podczas gali wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek, Laur Świętokrzyski to prestiżowe wyróżnienie zarówno dla osób indywidualnych, jak i samorządów, które są najaktywniejsze w działaniach prospołecznych, proekologicznych i sportowych.

Nagrody wręczano w siedmiu kategoriach: "Gmina Przyjazna Rodzinom i Seniorom", "Lider Dobroczynności", "Osiągnięcie Sportowe Roku", "Działanie na Rzecz Bezpieczeństwa", "Działanie na Rzecz Polskiej Pamięci Historycznej", "Gmina Innowacyjna", "Działanie na Rzecz Ochrony Środowiska". W każdej z kategorii przyznano po pięć nominacji. Gmina Strawczyn otrzymała ją w kategorii "Gmina Przyjazna Rodzinom i Seniorom".

Samorządy, firmy i osoby pretendujące do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wybrane - kapituła plebiscytu wytypowała te z nich, które mają szansę otrzymać nagrodę. W tym zaszczytnym gronie po raz kolejny znalazła się gmina Strawczyn.

Plebiscyt honoruje te jednostki, przedsiębiorstwa oraz osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania prorozwojowych inicjatyw realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.

Liderzy w województwie
Wśród nominowanych do nagrody „Świętokrzyska Victoria” w kategorii „Samorządność” znalazły się gminy wykazujące się najbardziej spektakularnymi działaniami: Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Gmina Strawczyn oraz Miasta i Gmina Jędrzejów. - Już sama nominacja jest dla nas ogromnym zaszczytem, ponieważ oznacza, że kierunek rozwoju, który obraliśmy dla gminy Strawczyn jest słuszny, a ponadto zauważany i doceniany poza jej granicami – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn. – Dziękuję członkom kapituły za to wyróżnienie i możliwość zaprezentowania dokonań na forum wojewódzkim. A należy tu podkreślić, że są one wynikiem wytężonej pracy całego samorządu gminy Strawczyn – dodaje wójt.