Informujemy, że zajęcia realizowane w ramach Programu Rządowego Razem Bezpieczniej 2017 będą odbywały w następujący sposób:

  1. Papierowe fantazje, malowanie igłą – świetlica w Strawczynku, każdy piątek, godz. 17.00, wstęp wolny dla zainteresowanych.
  2. Zabawy z gliną – TUTAJ ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!, ŚWIETLICA Strawczynek, każdy czwartek, godz. 17.15.
  3. Warsztaty taneczne – TUTAJ ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! Tylko 10 osób!!!, Budynek krytej pływalni w Strawczynku, terminy ustalane indywidulanie z Instruktorem tańca, w zależności od wieku uczestników.