Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Strawczyn (Rewizyjnej, Budżetu i Inwestycji, Samorządowej)