28.09.2016r. Komisja Budżetu i Inwestycji, Samorządowa