Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Strawczyn, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Strawczyn w terminie od 1 - 31 sierpnia 2018 roku.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT wystawionymi w okresie od 1 lutego 2018r. – 31 lipca 2018r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 – 31 sierpnia 2018r. w pokoju nr 16 Urzędu Gminy w Strawczynie w godzinach pracy urzędu.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu październiku 2018r. w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy w Strawczynie lub pod numerem tel. 41 3038678.

Wzór wniosku do pobrania z: https://www.gov.pl/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego