Drukuj
Odsłony: 3158

Seniorzy konkurs2

Ponad pięćdziesięcu seniorów z Gminy Strawczyn spotkało się przy grillu 11 sierpnia o godzinie 16:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Renaty Janik doradcy wicepremiera Jarosława Gowina oraz wójta gminy Tadeusza Tkaczyka przy wsparciu Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw i Rozwoju Społecznego Gminy Strawczyn Damiana Gada oraz pracowników Urzędu Gminy.


Początkowo grill planowany był na skwerku przy ulicy Szkolnej w Strawczynie. Niestety z powodu pogody został przeniesiony do świetlicy SCKiS. Spotkanie miało na celu zachęcenie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym osóby starsze
z terenu gminy. Wójt Tadeusz Tkaczyk poinformował, że w najbliższym czasie będą podejmowane różne formy wsparcia aktywności osób w wieku 60+. -Urząd Gminy podpisał w lipcu umowę na utworzenie klubu Senior+, który po drobnym remoncie zostanie otwarty w świetlicy w Oblęgorze jeszcze w tym roku. Następnie 8 września
w Strawczynie odbędzie się I Konferencja Senioralna, na której zostanie poruszony temat zdrowia, aktywności oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kolejno 16 i 25 września planowana jest organizacja dwóch wyjazdów na konferencje senioralne w Ciekotach oraz Kielcach, na które seniorów z gminy Strawczyn zaprosiła Renata Janik - poinformował wójt.


Swoją pomoc w aktywizacji seniorów w gminie Strawczyn, zaoferowała także Renata Janik - doradca Wicepremiera Jarosława Gowina, znana w województwie świętokrzyskim szczególnie jako inicjatorka działań na rzecz seniorów oraz dzieci i młodzieży. -Moje wieloletnie działania dedykowane są przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, dzieciom, a także seniorom, którzy zawsze byli, są i będą bliscy mojemu sercu. Współpracuję z osobami starszymi z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Na przełomie 2014/2015 roku zorganizowałam szesnaście konferencji powiatowych i gminnych oraz dwa Kongresy Świętokrzyskie. Ideą tych spotkań było z jednej strony pobudzanie seniorów do aktywnego życia, z drugiej zaś wysłuchania ciekawych wykładów z zakresu zdrowia, kultury, sportu czy integracji społecznej. Cieszę się, że mam możliwość pracować także z seniorami w gminie Strawczyn – zaznacza Renata Janik.


Gmina przystąpiła również do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Posiadacz takiej karty jest uprawniony do korzystania ze zniżek u partnerów OKS na terenie gminy Strawczyn, a także całej Polski. Kartę będą mogły bezpłatnie wyrobić
w Urzędzie Gminy Strawczyn osoby, który ukończyły 60 rok życia.


Renata Janik już po raz kolejny wsparła swoim udziałem wydarzenie na terenie gminy. Jej zaangażowanie w potrzeby mieszkańców zostało docenione. Podziękowania w imieniu mieszkańców wręczyli przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Henryka Stępień oraz Walenty Gołuch.


Oprócz pieczenia kiełbasek i wspólnych rozmów został przeprowadzony także konkurs wiedzy o gminie Strawczyn. Seniorzy wykazali się dużą wiedzą głównie na tematy związane z historią gminy. Pytania o symbolikę herbu, liczbę mieszkańców czy nazwisko ostatniego dziedzica Promnika nie stanowiły większego problemu. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę. Osoby, którym nie udało się wziąć udziału również zostali obdarowani upominikami od Urzędu Gminy oraz Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.


Uczestnictwo w spotkaniu dało seniorom z gminy Strawczyn możliwość spędzenia czasu w miłej atmosferze, a także wymiany poglądów. Było także szansą na uzyskanie dodatkowych informacji od pracowników Urzędu Gminy oraz wójta dotyczących form wsparcia aktywności osób w wieku 60+.