Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Załączniki:
Pobierz plik (Raport Strawczyn.pdf)Raport[ ]227 kB
Pobierz plik (Załącznik_do_Raportu_z_przeprowadzonych_konsultacji_spolecznych.pdf)Załącznik do raportu[ ]2448 kB

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla kogo?

mikro, mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:
1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski:
● makroregion 3 województwo: świętokrzyskiego, lubelskie, małopolskiego, podkarpackiego
● makroregion 4 województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie

Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska            Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja dotycząca realizacji zadania pn.:
" Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2022r.”

Gmina Strawczyn realizując założenia „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zwierających azbest" wykonała zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2022r." za łączną kwotę 179 320,37 zł brutto.

Na realizację w/w zadania Gmina Strawczyn otrzymała dofinansowanie ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 89 660,19 zł,
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 89 660,18 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

• usuwanie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach - transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów – 36 208,650 m2, tj. 546,100 Mg

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje o posiadaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na aktywizację osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu z przeznaczeniem na realizację staży i szkoleń zawodowych.

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz wnioski o skierowanie na szkolenie dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, a także na stronie internetowej https://kielce.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania (w zakładce Urząd/dokumenty do pobrania).

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu!

Czytaj więcej: Najnowsze