Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Strawczyn (Rewizyjnej, Budżetu i Inwestycji, Samorządowej, Gospodarki Komunalnej, Statutowej)