Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Strawczyn (Rewizyjnej, Budżetu i Inwestycji, Samorządowej). Część I.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Strawczyn (Rewizyjnej, Budżetu i Inwestycji, Samorządowej). Część II.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Strawczyn (Rewizyjnej, Budżetu i Inwestycji, Samorządowej). Część III.