Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Strawczyn (Gospodarki Komunalnej i Statutowej)