Nagrania z Sesji i Komisji Rady Gminy - 2016 rok

29.12.2016 Sesja Rady Gminy Strawczyn

27.12.2016r. Komisja Rewizyjna, Budżetu i Inwestycji, Samorządowa

30.11.2016 Sesja Rady Gminy Strawczyn

16.12.2016r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Komisja Statutowa

29.11.2016r. Komisja Gospodarki Komunalnej