Nagrania z Sesji i Komisji Rady Gminy - 2017 rok

19.05.2017r. Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Statutowa

18.05.2017r. Komisja Rewizyjna Budzetu i Inwestycji Samorzadowa

24.03.2017r. Komisja Rewizyjna Budzetu i Inwestycji Samorzadowa

31.03.2017r. Sesja Rady Gminy Strawczyn

24.03.2017r. Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Statutowa