Nagrania z Sesji i Komisji Rady Gminy - 2017 rok

31.01.2017r. Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Statutowa

27.01.2017r. Komisja Rewizyjna, Budżetu i Inwestycji, Samorządowa