Nagrania z Sesji i Komisji Rady Gminy - 2018 rok

28 12 2018 Sesja Rady Gminy

21 12 2018 Komisja Budżetu i Inwestycji

10 12 2018 Komisje: Rewizyjna, Gospodarki Komunalnej, Samorządowa

20 12 2018 Komisje: Rewizyjna, Samorządowa, Gospodarki Komunalnej

06 12 2018 Komisja Gospodarki Komunalnej, Samorządowa