19 12 2019 Komisja Reiwzyjna, Gospodarki Komunalnej, Samorządowa