Nagrania z Sesji i Komisji Rady Gminy - 2020 rok

30 12 2020 Sesja Rady Gminy

2020 12 28 Komisja Budżetu i Inwestycji

09 12 2020 Sesja Rady Gminy

2020 12 21 Komisja Rewizyjna Samorządowa Gospodarki Komunalnej

09 12 2020 Posiedzenie Łączonych Komisji Rady Gminy