W dniu 18 listopada br. odbędzie się debata publiczna na temat projektu Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030.

Gmina Kielce wraz z 11 partnerskimi gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje opracowanie „Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030”. Przygotowanie polityki jest oddolną inicjatywą grupy tematycznej ds. polityki senioralnej powołanej przez Komitet Sterujący Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej określiła potrzebę stworzenia dokumentu, który odpowiadałby na obecne i przyszłe potrzeby zidentyfikowane w obszarze osób starszych.

Dla podjęcia wspólnych działań w celu poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną konieczne jest wypracowanie polityki senioralnej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym a następnie jej realizacja.

Projektu dokumentu znajduje się na stronie:
https://idea.kielce.eu/konsultacje/polityka_senioralna.html

Celem konsultacji jest utworzenie polityki senioralnej dla 12 gmin tworzących Kielecki Obszar Funkcjonalny na lata 2020 – 2030 która umożliwi podejmowanie na terenie KOF, spójnych działań na rzecz seniorów. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w pracach nad przygotowaniem ostatecznej wersji polityki senioralnej KOF na lata 2020 – 2030.

Debata odbędzie się w hotelu DAL, sala konferencyjna I piętro, ul. Piotrkowska 12, 25 – 510 Kielce, w godzinach 16.00 – 18.00.

Prace nad Polityką senioralną KOF na lata 2020 - 2030 prowadzone są w ramach dotacji na projekt "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.”

logo Program Operacyjny Pomoc Techniczna