Drukuj
Odsłony: 1806

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

Źródło: https://zitkof.kielce.eu/ZIT-KOF/Grupy-tematyczne/Polityka-senioralna.html