Miasto Kielce rozpoczęło konsultacje społeczne w temacie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, która będzie stanowiła podstawę do opracowania nowej strategii rozwoju 2030+.

Dokument ma kluczowe znaczenie dla zaprogramowania rozwoju naszego miasta na kolejne lata, zarówno w kontekście planowania i realizacji najważniejszych projektów, jak i dla skutecznego pozyskiwania środków unijnych. Wykonawcą diagnozy jest Szkoła Główna Handlowa.

Do 29 lutego na portalu Idea Kielce udostępniona jest ANKIETA zawierająca pytania dotyczące jakości życia w mieście, stanu infrastruktury, dostępności usług publicznych i ochrony środowiska. Każdy obywatel Kielc, a także mieszkańcy gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, mogą w ten sposób wypowiedzieć swoje zdanie i ocenić obecną sytuację Kielc.

Źródło: http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,21908,wez-udzial-w-konsultacjach-w-ramach-budowania-strategii-miasta.html