Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Spacery, różnorodne warsztaty, zajęcia manualne, kulinarne i śpiewu, udział w obchodach Dnia Niepodległości, aktywność fizyczna, a także zabawa andrzejkowa – listopad w Klubie Seniora w Oblęgorze upłynął pod znakiem licznych spotkań i ciekawych wydarzeń.

Pomimo, że jesienna pogoda nie zawsze rozpieszczała, to seniorzy z gminy Strawczyn aktywnie spędzali czas. Listopad rozpoczęli od aktywności fizycznej, czyli spaceru na Baranią Górę. Oddali się też zajęciom manualnym, podczas których wykonali obrazy wyklejane „diamentami”. Jak co roku pamiętali też o swoich bliskich na cmentarzach, tworząc piękne kompozycje na Dzień Wszystkich Świętych.

W związku z trwającymi na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach pracami nad Strategią rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce (obejmującą także Kielecki Obszar Funkcjonalny) pod poniższym linkiem zamieszczona została ankieta dotycząca świadomości mieszkańców i aktualnego stanu rozwoju elektromobilności na terenie Kielc i KOF-u.

Uprzejmie proszę o udostępnienie dla mieszkańców linku do ankiety na Państwa stronach internetowych. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dane będą istotnym elementem opracowywanego dokumentu. Badanie ankietowe trwa do dnia 19 kwietnia 2020 r.

Link do ankiety: https://wypelnij.online/891512

Miasto Kielce rozpoczęło konsultacje społeczne w temacie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, która będzie stanowiła podstawę do opracowania nowej strategii rozwoju 2030+.

Dokument ma kluczowe znaczenie dla zaprogramowania rozwoju naszego miasta na kolejne lata, zarówno w kontekście planowania i realizacji najważniejszych projektów, jak i dla skutecznego pozyskiwania środków unijnych. Wykonawcą diagnozy jest Szkoła Główna Handlowa.

Fundacja Challenge Europe zaprasza mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (w wieku powyżej 25 lat) do udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych i komputerowych w ramach projektu "Kwalifikacje językowe i cyfrowe szansą mieszkańców KOF!”

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji językowych (z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego) i cyfrowych przez 300 osób dorosłych (180K, 120M), w wieku powyżej 25 lat, które uczą się, pracują lub zamieszkują obszar KOF w rozumieniu Przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Piekoszów, Gminę Sitkówka-Nowiny, Gminę Strawczyn i Gminę Zagnańsk, są zainteresowane potwierdzaniem, nabywaniem, uzupełnianiem, podwyższeniem swoich kompetencji lub kwalifikacji z obszaru ICT i języków obcych oraz należą do następujących grup docelowych:

  • osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)
  • osoby 50+

Grupa tematyczna ds. polityki senioralnej powołana została Uchwałą Komitetu Sterującego ZIT KOF w celu realizacji zadań zwiększających efektywność Porozumienia ZIT KOF.

Do zadań grupy tematycznej należy:

  • Inicjowanie wspólnych projektów w obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
  • Udział w konsultacjach przy opracowaniu dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na realizację projektów.
  • Stworzenie sieci kontaktów instytucji i organizacji działających na terenie KOF w zakresie tematycznym grupy.
  • Działania edukacyjno-informacyjne dla społeczności lokalnych (spotkania, warsztaty, plakaty, ulotki informacyjne, konkursy wiedzy o ZIT KOF).
  • Poszerzanie wiedzy osób będących członkami grup.

Źródło: https://zitkof.kielce.eu/ZIT-KOF/Grupy-tematyczne/Polityka-senioralna.html