Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "Vesna"
Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

zapraszają na szkolenie

Sukces w sukcesji - rola samorządów terytorialnych oraz instytucji działających na obszarach wiejskich w kształtowaniu postaw umożliwiających sukcesję gospodarczą

Szkolenie przewidziane jest dla 25 osób – przedsiębiorców i rolników działających na obszarach wiejskich. Sukces w sukcesji – skuteczna sukcesja gospodarcza gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich – szkolenie będzie prowadzone w różnych formach szkoleniowych przez doświadczonego trenera. Poza nabyciem wiedzy w zakresie sukcesji gospodarczej uczestnicy podniosą swoją świadomość co do konieczności podejmowania trudnej tematyki sukcesyjnej. Wartością dodana szkolenia będzie także możliwość wymiany doświadczeń, poglądów , opinii z innymi uczestnikami. Na zaproszeniu znajduje się szczegółowy program, dane dotyczące czasu, miejsca szkolenia i dane do osób kontaktowych w gminach KOF.

Z-ca Wójta Karol Picheta, Z-ca Skarbnika Irena Jas i przedstawiciel Wykonawcy przy podpisaniu umowyW gminie Strawczyn już pod koniec przyszłorocznych wakacji będzie można wyruszyć w niezwykłą podróż okraszoną ogromną dawką wiedzy o świecie. W Oblęgorku powstaje innowacyjna i pełna atrakcji ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad czterech milionów złotych! Dofinansowanie zewnętrzne pokryje aż 85% kosztów realizacji inwestycji.

Ścieżka będzie niepowtarzalnym w regionie miejscem z mnóstwem edukacyjnych atrakcji. Jej początek ma być umiejscowiony w centrum Oblęgorka, pomiędzy Aleją Lipową, a szkołą. Dalej poprowadzi do Muzeum Henryka Sienkiewicza, a następnie lasami Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000. Ścieżka będzie ciągnęła się aż do punktu widokowego na Górze Sieniawskiej, gdzie znajduje się taras widokowy.

- Oferta turystyczno-rekreacyjna w gminie Strawczyn jest już bardzo bogata. Mamy tu Muzeum Henryka Sienkiewicza, kompleks sportowy z krytą pływalnią i przyległą infrastrukturą, czyli polami do gry w minigolfa, boiskami i kortami tenisowymi, a także kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych. Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza idealnie wpisuje się w tę ofertę i będzie jej doskonałym dopełnieniem – mówi Karol Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.

Jest wykonawca zadania i wysokie dofinansowanie
Samorząd gminy Strawczyn zakończył już procedurę przetargową i wybrał firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na budowę ścieżki. Najniższą cenę zaproponowała firma ALBUD z Oblęgorka. Umowa opiewająca na kwotę 4 mln 137 tysięcy 975 złotych została podpisana 31 lipca. Dokument swoim podpisem sygnował zastępca wójta gminy Strawczyn Karol Picheta przy kontrasygnacie Z-cy Głównego księgowego Ireny Jas oraz właściciel firmy ALBUD Paweł Bednarczyk. Inspektorem nadzoru inwestycji będzie Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt z Chmielnika. Ustalony koszt usługi to 12 tysięcy 976 złotych.

Harmonogram naboru projektów dostępny na stronie: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/156-harmonogram-naborow-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-rpows-2014-2020

Instytucja Pośrednicząca ZIT serdecznie zaprasza Beneficjentów realizujących projekty w ramach instrumentu ZIT do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie zamówień publicznych w projektach unijnych, które odbędzie się w Hotelu Kongresowym, al. Solidarności 34 w Kielcach (budynek Exbudu) w terminach: 13, 20 oraz 31 maja 2019 r.

Spotkanie doradcze będzie przebiegać w formie prezentacji, jak również konsultacji dotyczących konkretnych projektów realizowanych przez uczestników oraz wymiany doświadczeń.

Każdy uczestnik otrzyma również możliwość kontaktu z doradcą drogą elektroniczną przez 30 dni po zakończeniu spotkania.

Dobiegła końca wymiana lamp sodowych na terenie całej gminy Strawczyn. Stare lampy odeszły do lamusa, a w ich miejsce pojawiło się energooszczędne oświetlenie LED-owe. Jak podkreślają samorządowcy, zapewni to oszczędność energii w wysokości aż do 50% w skali roku.
W całej Polsce przybywa samorządów, które decydują się na wymianę starych opraw oświetleniowych na nowoczesne LED-y. Wśród nich znalazła się również gmina Strawczyn. Wymiana opraw była jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich miesięcy przeprowadzonych na tym terenie. – Jak pokazują dane i szczegółowe wyliczenia, przejście na oświetlenie typu LED to ogromne oszczędności, a więc czysty zysk – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn. - Przyjmuje się bowiem, że diody LED mogą pracować nawet sześć razy dłużej od lamp sodowych i mają wysoką sprawność świetlną. Oznacza to, że utrzymując taką samą jakość światła, po zamontowaniu lamp LED-owych można znacznie ograniczyć zużycie energii. Dlatego zdecydowaliśmy się kompleksowo wymienić oświetlenie na terenie całej gminy Strawczyn. Szacujemy, że w ciągu roku uda nam się dzięki temu zaoszczędzić nawet od 40 do 50% energii zużywanej do oświetlenia ulicznego – dodaje wójt.