Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

Strategia dostępna na stronie:

http://www.um.kielce.pl/strategia-zit-kof/

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - broszura informacyjna

Broszura dostępna na stronie:

http://www.um.kielce.pl/czym-sa-zity/broszura-zit-kof/

Logo ZIT KOFPrezydent Miasta Kielce, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

zaprasza wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie projektów w konkursach dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym do udziału w:

Spotkaniu informacyjnym
na temat możliwości dofinansowania projektów z wykorzystaniem instrumentu ZIT, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2017 roku
Spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Best Western Grand Hotel przy ul. Henryka Sienkiewicza 78 w Kielcach (sala Jodłowa).